خلاصه ای از موضوع طرح :
موضوع مورد نظر من به کارگیری فناوری نانو در رابطه با تصفیه پساب ها می باشد که در این راستا پیشنهاد بنده کار
روی بحث فوتوکاتالیست ها است. فتوکاتالیست ها، مواد پاک کننده محیطی هستند، که می توانند آلودگی های
محیطی متعددی را از طریق اکسیداسیون با استفاده از نور خورشید یا نور مصنوعی (خصوصا اشعه ماورای بنفش)
بعنوان یک منبع انرژی نابود کنند. فتوکاتالیست ها فقط آلودگی را حذف نمی کنند، بلکه آن ها را به محصولات
سازگار با محیط زیست ، مثل آب یا دی اکسید کربن ، تبدیل می کنند. در این رابطه می توان از نانو ذرات دی اکسید
تیتانیوم استفاده نمود که دی اکسید تیتانیوم یکی از بهترین فتوکاتالیست هاست که از آن برای حذف مواد آلی سمی،
انواع فلزات سنگین از آب و فاضلاب، تصفیه آب های آشامیدنی و تصفیه هوا استفاده می شود. مکانیسم عمل فیلتر
فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم به این صورت است که هنگامی که اشعه ماورای بنفش با یک فوتوکاتالیست نیمه
هادی مانند دی اکسید تیتانیوم برخورد می کند، رادیکال ها و یون هیدروکسیل OHتشکیل می شود که قادر به
تخریب باکتری ها و ویروس ها و از بین بردن ترکیبات آلی فرار و مضر نظیر : فرمالدهید، آمونیاک و ترکیبات مضر
دیگری که توسط مصالح ساختمانی ، پاک کننده های خانگی و … وارد هوا می شوند، می گردد. در نتیجه می توان
در تصفیه پساب های بخش هایی همانند صنایع پتروشیمی، دارویی، نساجی وکشاورزی و … به کار رود.
رآکتور موردنظر می تواند از جنس پلکسی گلاس باشد و از سه ناحیه شامل مخزن خوراک ، ناحیه فتوکاتالیستی و
هوادهی تشکیل شود. همینطور می توان در طرح از نانو ذرات دیگری که در محدوده نور مریی رفتار فوتوکاتالیسیتی
خوبی بروز می دهند نیز استفاده نمود.
در صورت تمایل شما به همکاری می توانم اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار دهم