۱- آنالیز کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب و پساب بهداشتی و صنایع مختلف

۲- انجام آنالیزهای پارامترهای آب و پساب جهت ارائه در طرح خود اظهاری

۳- بازدید رایگان از سیستم تصفیه خانه آب و فاضلاب به همراه مشاوره در کاربرد مواد مناسب برای تصفیه و انتخاب بهترین مواد جهت استفاده بهینه

۴- انجام آزمایشات جارتست به منظور:
• تعیین کمترین مقدار مواد مصرفی در تصفیه خانه ها
• تعیین بهترین pH عملکرد مواد در تصفیه خانه ها
• آنالیز و آزمایش هر نوع مواد جهت استفاده در تصفیه خانه ها

۵- مشاوره در انتخاب مواد مناسب جهت شستشوی ممبرین دستگاه های RO و مواد آنتی اسکالانت

۶- مشاوره در انتخاب مواد مناسب جهت سختی گیری دیگ های بخار و همچنین احیای رزین ها و تصفیه آب کندانس

۷- مشاوره در انتخاب بهترین سیستم گندزدایی آب مصرفی شامل کلر زنی، دستگاه های UV، ازن زنی، دی یونیزرها و …

۸- مشاوره در بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه ها و ارائه راهکار های مربوطه

۹- مشاوره رایگان در احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب (شامل مطالعه، طراحی، احداث، تجهیز، راهبری و مشاوره در انتخاب بهترین شرکت پیمانکار ارائه دهنده خدمات ذکر شده)

۱۰- مشاوره رایگان در احداث سیستم تصفیه خانه آب (شامل مطالعه، طراحی، احداث، تجهیز، راهبری و مشاوره در انتخاب بهترین شرکت پیمانکار ارائه دهنده خدمات ذکر شده)

۱۱- مشاوره رایگان در ضدعفونی و گندزدایی انواع سالن های تولید مواد غذایی
۱۲- مشاوره رایگان در خصوص کاربرد انواع سموم و گندزداها و ضدعفونی کننده ها در مصارف مختلف