دستگاه مولتیمتر رومیزی مدل AZ 86505

با این دستگاه پارامتر های pH، هدایت الکتریکی و TDSاندازه گرفته می شود.

اساس اندازه گیری pH به روش الکترومتری است که در آن قدرت یا فعالیت یون های هیدروژن در محلول از طریق اندازه گیری پتانسیل با استفاده از الکترود استاندارد هیدروژن تعیین می شود.

هدایت الکتریکی بیانگر توانایی محلول های آبی در انتقال جریان الکتریسته می باشد.

TDS بیانگر کل جامدات محلول در آب می باشد.

دستگاه اتوکلاو ایستاده

IMG_1483

از این دستگاه جهت استریل کردن مرطوب محیط های کشت تهیه شده و نمونه های کشت داده شده بعد از سنجش میزان میکروب در آزمایش های میکروبی استفاده می شود.

دستگاه اسپکترو فوتومتر مدل SPECTRODIRECT ساخت شرکت Lovibondآلمان

IMG_1509

از این دستگاه برای سنجش پارامترهای مختلف از جمله COD، نیترات، نیتریت، سختی، فسفر و … استفاده می شود. بعد از روشن کردن دستگاه و سپری شدن چند ثانیه دکمهENTER را فشار می دهیم تا وارد لیست کد های پارامتر ها شود. بعد از وارد کردن کد مربوط به هر پارامتر وارد برنامه آن می شویم. هر پارامتر دستورالعمل و مواد خاص خود را را برای تهیه محلول بلانک و نمونه دارد که بعد از تهیه آنها دستگاه را با محلول بلانک و با فشار دکمه ZERO صفر می کنیم و سپس محلول نمونه را با فشار دکمه TEST قرائت می کنیم.

دستگاه راکتورمدل RD 125ساخت شرکت Lovibond آلمان

IMG_1510

برای سنجش پارامترهایی که در دستگاه اسپکتروفوتومتر که نیاز به حرارت دارند از این دستگاهاستفاده می شود.

دستگاه BOD متر مدل Ox Directساخت شرکتLovibondآلمان

این دستگاه قابلیت اندازه گیری BOD در رنج ساعتی تا ۲۸ روز را دارا می باشد. همچنین بطری هایی که در سینی دستگاه قرار می گیرند را می توان به صورت جداگانه و با تنظیمات متفاوت برای آزمایشات آنالیز کرد.

در آزمایش BOD مقدار اکسیژن لازم برای اکسیداسیون بیولوژیک فاضلاب ها، پساب ها و آب های آلوده اندازه گیری می شود. در این آزمایش میزان اکسیژن مصرف شده برای تجزیه بیوشیمیایی مواد آلی توسط باکتری ها طی مدت زمان مشخص تعیین می گردد.

دستگاه کدورت سنج پرتابل مدل TU-216

IMG_1517

از این دستگاه برای اندازه گیری کدورت محلول مورد نظر استفاده می شود که پس از روشن کردن دستگاه و کالیبره روزانه آن با محلول های ۰ NTU و ۱۰۰ NTU نمونه مورد آنالیز را داخل ظرف مخصوص دستگاه می ریزیم و سنجش می کنیم.

ترازو آزمایشگاهی مدل DJ-V 320Aاز کمپانیAND

IMG_1506

از این دستگاه برای اندازه گیری مقدارهای مورد نظر از مواد استفاده می شود.

پمپ خلاء مدل TC – ۵۰۱ v

IMG_1474

از این دستگاه برای ایجاد خلاء در ارلن و انجام مکش برای ایجاد سرعت در صاف کردن استفاده می شود.

انکوباتور یخچال دار

IMG_1478

از این دستگاه جهت ایجاد محیط مناسب با دمای مد نظر برای کشت میکروب در آزمایشات میکروبی استفاده می شود.

حمام جوش و سرولوژی مدل هوشمند

IMG_1518

از این دستگاه جهت حرارت غیر مستقیم و همچنین ایجاد محیط مناسب مرطوب با دمای مورد نظر برای کشت میکروب در آزمایشات میکروبی استفاده می شود.

 آون هوشمند تمام دیجیتال

IMG_1465

از این دستگاه جهت ایجاد حرارت برای خشک کردن و رطوبت گیری مواد و همچنین استریل کردن ظروف شیشه ای استفاده می شود.

  دسیکاتور شیشه ای

از این وسیله برای کاهش دمای مواد و ظروف پس از رطوبت گیری در آون یا کوره تا رسیدن به دمای محیط در صورتی که از محیط رطوبتی دریافت نکند استفاده می شود.

کوره الکتریکی مدلT.m1200

IMG_1508

از این وسیله برای سوزاندن و خاکستر کردن مواد تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود.

جارتست مدل ۴ خانه

IMG_1475

این وسیله جهت تعیین کمترین مقدار مواد مصرفی در تصفیه خانه ها، تعیین بهترین pH عملکرد مواد وآنالیز و آزمایش هر نوع مواد جهت استفاده در تصفیه خانه ها به کار می رود.

دستگاه هضم ۳ خانه COD(شوف بالن) ساخت کره

IMG_1520

از این وسیله جهت هضم برگشتی، محلول های آماده شده برای آزمایش COD استفاده می شود.

هیتر استایرر مدل R220

IMG_1484

از این وسیله جهت حرارت دادن و همزدن نمونه استفاده می شود.

ازن ساز

IMG_1479

از این دستگاه جهت ضد عفونی آب و سالن های تولید مواد غذایی استفاده می شود که مورد تأیید سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است.

هود شیمیایی

توضیح

توضیح

از این وسیله جهت مکش بخارات سمی و غیر سمی ایجاد شده در حین آزمایشات استفاده می شود.